WięĽby dachowe impregnowane

WięĽby dachowe impregnowane, impregnat posiada:

  • Aprobatę Techniczn± ITB,
  • Ocenę Higieniczn±,
  • oraz Klasyfikację Ogniow±.